Kostnadsjägare skjuter sig lätt själva i foten

Home/Blogginlägg/Kostnadsjägare skjuter sig lätt själva i foten

Kostnadsjägare skjuter sig lätt själva i foten

Kostnadsjakt är en aktivitet som varje företagsledare bör ägna lite tid åt varje dag. Det finns dock en gräns för hur hårt du kan skära i kostnadsmassan. Till slut är organisationen och den operationella verksamheten så hårt beskuren att leveranskapaciteten och kvaliteten påverkas negativt. I sämsta fall får kostnadsbesparingarna motsatt effekt. Lönsamheten kan minska på grund av att kunderna och marknaden sviker när kvaliteten urholkas och leveranslöften inte hålls. Därmed sätts både volymer och marginaler under press. Möjligheterna att agera snabbt på nya marknads- och affärsmöjligheter begränsas också när verksamheten bantas, vilket påverkar konkurrensförmågan och den långsiktiga lönsamheten. En god regel är att pressa men inte stressa kostnaderna.

Strategisk prissättning ökar träffsäkerheten

Ett säkrare sätt att förbättra lönsamheten på är att utveckla prissättningen. Verksamhetens kapacitet och erbjudandets kvalitet bibehålls eller kan till och med förbättras samtidigt som resultatförbättringen kommer snabbt. Även mycket små förändringar av priset och erbjudandets paketering kan ge stora lönsamhetsförbättringar.

Låt dig inspireras genom att studera våra whitepapers Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt? och Hur får du bättre betalt för dina varor och tjänster? Texterna beskriver hur du kan förbättra lönsamheten och utveckla verksamheten med smartare och kundbaserad prissättning.

Av Lotte Kylberg

14-10-13|Tags: |