Kundcase: Vinimportör inför ny prisstrategi för finsmakare och stärker resultatet

Home/B2C, BtoC, Kundcase, Produkter/Kundcase: Vinimportör inför ny prisstrategi för finsmakare och stärker resultatet

Kundcase: Vinimportör inför ny prisstrategi för finsmakare och stärker resultatet

Medan kunderna sippar på nya priser ökar lönsamheten för importör av fina viner.

PriceGain hjälpte större vinimportör att implementera en ny prisstrategi som ökade lönsamheten och försvarade marknadsandel på samma gång.

Situation: Ökad konkurrens fick negativ påverkan på lönsamheten.

Vår uppdragsgivare importerar och säljer fina viner. Företaget var utsatta för ökad konkurrens i en nyckelproduktskategori vilket resulterade i krympt marknadsandel och fallande lönsamhet. Prissättningen gjordes ad-hoc och vår uppdragsgivare förstod inte hur kunderna värderade deras olika produkter. Kunde företaget förbättra sin lönsamhet genom att förändra sin prissättning utan att riskera sin marknadsandel? Hur skulle detta påverka deras konkurrenter?

Åtgärder: Undersökning fastställde pris-/efterfrågesamband och skapade en modell för värdekedjan.

PriceGain genomförde en omfattande undersökning för att fastställa kundernas betalningsvilja för vår uppdragsgivare produkter såväl som dess konkurrenters. Parallellt med denna undersökning byggdes en modell över värdekedjan, från vår uppdragsgivare till slutkonsumenten. Den modellen samkördes med det funna pris- och efterfrågesambandet för att optimera vår uppdragsgivare priser. Vi arbetade tillsammans med vår uppdragsgivare för att undersöka flera möjliga scenarier baserade på antaganden om konkurrenters reaktioner.

Resultat: Bruttoresultatet ökade med 16 % och marknadsandelen kunde bibehållas.

Våra resultat indikerade att priser skulle, generellt, höjas för att öka lönsamheten. Den potentiella bruttoresultatökning som hittades var på 37 % med en förlust i marknadsandel på 1,7 %. Modellen visade också att med en bibehållen marknadsandel skulle den potentiella ökningen av bruttoresultatet vara 16 %. Vår uppdragsgivare valde att bibehålla sin marknadsandel och nådde också 16 % ökning av bruttoresultatet som vår modell prognostiserat. Modellen som PriceGain arbetat fram visade sig vara oerhört precis vid att förutspå kundernas reaktion till de föreslagna prisförändringarna.

14-09-09|