Kundcase: Prisdifferentiering stärkte lönsamheten för bemanningsföretag

Home/B2B, Kundcase, Tjänster/Kundcase: Prisdifferentiering stärkte lönsamheten för bemanningsföretag

Kundcase: Prisdifferentiering stärkte lönsamheten för bemanningsföretag

Den traditionella cost plus prismodellen innebar tapp av vinstmöjligheter för ett bemanningsföretag. PriceGain hjälpte företaget att differentiera sina tjänster för att förbättra sin lönsamhet.

Situation: Uppdragsgivaren ville röra sig bort från den kostnadsbaserade prismodellen.

Vår uppdragsgivare hade sen företaget grundades använt sig av en kostnadsbaserad prismodell. De debiterade timpriserna var endast differentierade på yrke och inte på kvalifikationer eller erfarenhet. Dessutom hade vår kund samma marginaler för stora som små kunder. Företaget tog ingen hänsyn till arbetstid eller servicegrad för den specifika kunden. De hade ingen etablerad metod för att öka marginalerna genom att erbjuda extra tjänster eftersom detta ofta redan gjordes utan extra kostnad. Skulle en ny prisstrategi kunna öka lönsamheten?

Åtgärder: Förbättra processen för prissättning baserat på en marknadsundersökning och analys av historisk säljdata.

Vi undersökte kundernas köpbeteende och analyserade företagets transaktionsdata. Underlaget visade tydligt att kunderna var villiga att betala mer för värdeadderandetjänster liksom för mer kvalificerad personal. Vi genomförde en serie intervjuer med vår uppdragsgivares säljpersonal vilket uppdagade stora intäktsläckage. I tillägg till detta visade det sig att den nuvarande prismodellen, trots att den var kostnadsbaserad, inte tog hänsyn till de extra kostnader som är förknippade med små uppdrag. Detta trots att säljstyrkan lade merparten av sin tid på små uppdrag.

Vi utvecklade en ny prisstrategi baserad på prisdifferentiering i flera dimensioner. Den nya strategin tog hänsyn till uppdragets storlek och årlig intäktsvolym för varje kund. Vi utvecklade ett specialanpassat prisverktyg. Säljpersonalen kunde använda detta för att lättare ta fram ett lönsamt pris och för att undvika de största källorna till intäktsläckage.

Resultat: Ökad lönsamhet

Ledningen har nu ett större fokus på att använda sig av en genomarbetad prissättning. Lönsamhet på små uppdrag har förbättrats. Det nya prisverktyget stödjer en lönsammare prisstrategi och används dagligen. Säljpersonalen har upptäckt att verktyget hjälper dem till produktivare diskussioner med deras kunder vid slutförandet av en affär.

14-09-09|