Kundcase: Förbrukningsvaror inom IT på en mogen marknad

Home/B2B, BtoB, Industri, IT, Kundcase, Produkter, Produkter/Kundcase: Förbrukningsvaror inom IT på en mogen marknad

Kundcase: Förbrukningsvaror inom IT på en mogen marknad

Ibland kan den bästa vägen vara att inte göra någonting. PriceGains kunnande hjälpte en större tillverkare att undvika ett kostsamt misstag vid planering av en ny produkt.

Situation: Nya lågkostnadsprodukter var i planeringsstadiet för att möta konkurrerande erbjudanden.

Vår uppdragsgivare är en ledande global tillverkare av IT och elektronikprodukter. Företaget mötte intensiv konkurrens för en produktlinje av förbrukningsvaror på en tillväxtmarknad. Majoriteten av konkurrenterna erbjöd produkter med lägre kvalitet till betydligt lägre priser. För att vara konkurrenskraftig i det segmentet övervägde vår uppdragsgivare att introducera egna lågkostnadsprodukter. Hur skulle dessa nya produkter prissättas för att säkra lönsamheten och de ökade marknadsandelarna?

Åtgärder: Ta reda på om lägre produktkvalitet kan skada nuvarande försäljning.

PriceGain fastställde priselasticiteten för konkurrerande produkter, vår uppdragsgivares  nuvarande produkter och de planerade nya produkterna genom en kundundersökning. Värdekedjan modellerades från tillverkaren till slutanvändaren för alla existerande produkter, liksom för de tilltänkta produkterna. Genom att använda oss av insamlad data kunde vi analysera effekterna av hur olika prispunkter på den tilltänkta produktlinjen skulle påverka total lönsamhet och marknadsandel.

Resultat: Produkter med lägre marginal slopades och intäktsförluster kunde undvikas.

Den genomförda analysen visade att de planerade produkterna med låg kostnad och låg marginal skulle ha en betydande negativ effekt på de nuvarande högmarginalsprodukterna. En liten ökning av marknadsandel skulle kunna uppnås men till en kostnad av ett vinsttapp på 10 %. Vår kund bestämde sig för att inte introducera en lågkostnadsprodukt på tillväxtmarknaden och undvek därmed stora lönsamhetsförluster.

14-09-09|