Kundcase: Dagligvaruhandlare kryddar lönsamheten med aptitliga priser

Home/B2C, Kundcase, Produkter/Kundcase: Dagligvaruhandlare kryddar lönsamheten med aptitliga priser

Kundcase: Dagligvaruhandlare kryddar lönsamheten med aptitliga priser

PriceGain ökade vinsten för dagligvaruhandlare

Situation: Priser baserades på magkänsla och kostnader.

Vår uppdragsgivare verkar på en konkurrensutsatt marknad och priserna på de olika kategorierna baserades på inpriser och en magkänsla kring vad produkterna i de olika kategorierna skulle kosta utan att ”förlora kunder”.  Vår uppdragsgivare ville förbättra marginalerna men var rädd för att förstöra sin prisimage och därmed förlora kunder.

Åtgärder: Priserna justerades utifrån kundernas betalningsvilja.

PriceGain fastställde det faktiska förhållandet mellan pris och efterfrågan genom en speciell kundundersökning. Baserat på detta kunde produkterna inom de olika kategorierna prissättas för att hitta den optimala lönsamheten i kategorin utan att förlora kunder.

Resultat: Vinstmarginalen ökade med 4-5 procentenheter på ROS för respektive kategori.

Resultat visade sig snabbt på sista raden efter införandet. Genom införandet av de föreslagna förändringarna kunde vår uppdragsgivare realisera en ökning på 4-5 procentenheter på ROS på respektive kategori. Uppföljning skedde också av kund- och köpbeteenden för att upptäcka eventuella långsiktiga förändringar. Dessa mätningar visade tydligt att kundernas beteende enbart påverkats positivt av förändringarna.

14-09-09|