Hur får du bättre betalt för dina produkter?

Home/Metod, Whitepaper/Hur får du bättre betalt för dina produkter?

Hur får du bättre betalt för dina produkter?

De flesta företag upplever att de inte får tillräckligt betalt för sina produkter eller tjänster och att det är svårt eller till och med omöjligt att höja priserna på grund av konkurrensen. Men med rätt strategi och metodik går priset alltid att förändra för att nå ökad lönsamhet, oavsett bransch. En ny prismodell kan även innebära att du sänker priset på huvuderbjudandet, men höjer det för kompletterande produkter och tjänster med låg priselasticitet och hög betalningsvilja.

Det finns många skäl till varför företag är missnöjda med sin prissättning. Till exempel att lönsamheten inte är hållbar eller inte räcker till för utveckling och expansion. Förtjänsten kanske inte motsvarar arbetsinsatsen. Kvaliteten kommuniceras kanske inte på rätt sätt med nuvarande prissättning. Eller så lyckas konkurrenterna ta ett högre pris för likvärdiga erbjudanden, eller når högre lönsamhet med samma priser.

Läs mer om hur du bättre betalt för dina produkter eller tjänster genom att ladda ned vårt whitepaper om olika prisstrategier:

 

PriceGain lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer, företag eller organisationer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och så kallade cookies på sajten här >>

 

Mer information

När du har läst om olika metoder och strategier för bättre och mer lönsam prissättning kan du gå vidare och läsa om vilken lösning och prisstrategi som passar ditt företag bäst >>

Du kan också läsa vårt whitepaper om hur du förbättrar lönsamheten på bästa sätt >>

14-06-01|