Kundcase: Potentiell lönsamhetsökning med 56% för buteljerat vatten

Home/B2C, BtoC, Kundcase, Produkter/Kundcase: Potentiell lönsamhetsökning med 56% för buteljerat vatten

Kundcase: Potentiell lönsamhetsökning med 56% för buteljerat vatten

PriceGain tappar upp högre vinster för buteljerat vatten.

PriceGain blir ofta involverade i produktplaneringsbeslut. I många fall kan en ny prismodell kräva modifiering av befintliga produkter eller införanden av nya produkter för att strategin ska nå framgång.

Situation: Säljvolym minskade på grund av konkurrens från återförsäljarnas egna varumärken av vatten på flaska.

Vår uppdragsgivare upplevde lägre tillväxt och eroderade marginaler på produkter sålda genom livsmedelsbutiker, främst på grund av konkurrens från butikernas egna varumärken och höjt fokus på inköpskostnad hos butikerna. Hur skulle den nuvarande produktportföljen och eventuella nya produkter prissättas för att ge maximal vinst utan att ge avkall på marknadsandelar? Kunde nya prisplaner utvecklas som var till vinst för både vår uppdragsgivare och deras återförsäljare?

Åtgärder: Nya produkter rekommenderades och prisplaner skapades för alla produkter.

PriceGain utvärderade konsumenternas betalningsvilja för vatten på flaska baserat på konkurrerande och nya produkter, varierande storlekar, priser och typer av butiker. Vi analyserade flera nya produktidéer och gjorde rekommendationer för nya produktintroduktioner i samband med prisförändringar av alla nuvarande produkter. Vi modifierade också prissättning på volymer och rabatter tillgängliga för återförsäljare beroende på deras storlek och placering.

Resultat: Potentiell lönsamhetsökning på 56 % och förbättrade intäktsnivåer för återförsäljare.

Analysen upptäckte att vår uppdragsgivare kunde öka sin lönsamhet med 56 % och samtidigt upprätthålla sin marknadsandel. Den nya prisplanen inkluderade rekommendationer för prisändringar, flera produktintroduktioner och att kvarhålla trafikgenererande produkter på samma prisnivå. De nya priserna förbättrade också marginalerna för livsmedelskedjorna vilket underlättade pris och volymförhandlingar.

14-05-22|