Kundcase: Ny pris- och prenumerationsplan ökar tidnings vinst med 34%

Home/Kundcase/B2B/Kundcase: Ny pris- och prenumerationsplan ökar tidnings vinst med 34%

Kundcase: Ny pris- och prenumerationsplan ökar tidnings vinst med 34%

PriceGain hjälpte en utgivare av branschtidningar att hålla undan konkurrens från internetbaserad media och öka vinsten med 34 %.

Situation: Ett stabilt läge för pris och upplaga över en längre tid gjorde potential i förändringar svårbedömda.

Vår uppdragsgivare publicerar den ledande affärstidningen som riktar sig till skogs- och jordbruksindustrin. På grund av ledningens bedömning att det fanns små möjligheter för att öka upplaga och läsgrupp för tidningen hade prenumerationsperioder och pris haft samma nivå under flera år. Tidningen ville öka lönsamheten genom förändring av prenumerationspriset utan att tappa i upplagor.

Åtgärder: Webbaserad enkät avslöjade efterfrågan för såväl befintliga som nya prenumerationsperioder.

PriceGain fastställde relationen mellan pris och efterfrågan för såväl befintliga som nya prenumerationslängder genom online-intervjuer med prenumeranter. Utifrån det funna sambandet mellan efterfrågan och pris byggdes en specialanpassad optimeringsmodell för att få fram de mest lönsamma erbjudandena och priserna.

Resultat: 34 % ökning av vinsten realiserades genom att implementera en ny pris- och prenumerationsplan.

Vår uppdragsgivare introducerade nya prenumerationslängder och nya priser på nuvarande prenumerationer. De förändringar som vi föreslog ledde till en vinstökning på 34 % med mindre än 1 % förlust i upplaga. Det faktiska utfallet är i stort exakt de prognosmodeller som togs fram som underlag. Den fantastiska framgången i projektet ledde till fler liknande uppdrag på andra tidningar hos uppdragsgivaren.

14-05-22|