Kundcase: Från priskrig till 21% vinstökning hos ölbryggeri

Home/B2C, BtoC, Kundcase, Produkter, Produkter/Kundcase: Från priskrig till 21% vinstökning hos ölbryggeri

Kundcase: Från priskrig till 21% vinstökning hos ölbryggeri

PriceGain fick vinsterna att öka för ett europeiskt bryggeri. PriceGain hjälpte bryggeriet att behålla sin marknadsandel och att öka vinsten i ett nyckelsegment.

Situation: Priskrig resulterade i minskad försäljning och lägre lönsamhet.

Vår uppdragsgivare mötte hård konkurrens i ett av segmenten på ölmarknaden i sitt hemland. Priskrig ledde till priserosion och förluster i både volym och lönsamhet. Vår uppdragsgivare kände att ytterligare prissänkningar behövdes, frågan var, med hur mycket?

Lösning: Priserna justerades utifrån kundernas betalningsvilja.

PriceGain fastställde det faktiska förhållandet mellan pris och efterfrågan för alla större märken i marknadssegmentet – inklusive konkurrenter. Genom att använda denna information optimerades priserna för vår uppdragsgivares produkter för att nå maximal lönsamhet samtidigt som marknadsandelen kunde bibehållas.

Resultat: 21 % i vinstökning och en prismodell för framtida bruk.

Prisoptimeringen indikerade att visa priser skulle ökas medan andra behövde sänkas. Genom införandet av våra föreslagna förändringar kunde vår uppdragsgivare realisera en ökning av bruttoresultatet med 21 % med bibehållen marknadsandel. Sen dess har prismodellen använts vid fortsatta beslut i prisfrågor hos vår uppdragsgivare.

14-05-22|