Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt?

Home/Metod, Whitepaper/Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt?

Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt?

Studier av företag över hela världen visar att förändringar av priset är den åtgärd som ger bäst effekt på lönsamheten, både på kort och lång sikt. Trots det väljer de flesta kniven och skär kostnader eller plöjer ned stora summor i försäljnings- och marknadsföringsåtgärder för att öka omsättningen. Uråldriga prissättningsmetoder, branschpraxis och en obefogad rädsla att stöta bort kunder är några av orsakerna till att relativt få företag arbetar aktivt med prissättningen. Men med rätt metoder och kundkunskap kan alla företag förbättra lönsamheten med smartare prissättning.

När företag inför förbättringsprogram för att höja lönsamheten står vanligen kostnaderna och effektiviteten i fokus. Intäkterna och prissättningen glöms ofta bort och betraktas sällan som en del av affärsutvecklingen. Många ser priset som en operationell fråga och som en parameter det är svårt att påverka på grund av konkurrens, marknadens förväntningar och branschens traditioner. Paradoxalt nog är priset den lönsamhetsfaktor som ger störst hävstångseffekt på sista raden. Andra lönsamhetspåverkande åtgärder har begränsningar och kan hämma företagets utveckling eller till och med ha en negativ inverkan på lönsamheten.

Läs mer om hur du förbättrar lönsamheten på bästa sätt genom att ladda ned vårt whitepaper om olika lönsamhetsåtgärder:

LADDA NED

PriceGain lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer, företag eller organisationer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och så kallade cookies på sajten här >>

 

Mer information

När du har läst om de mest effektiva sätten att förbättra lönsamheten på kan du gå vidare och läsa om vilken lösning och prisstrategi som passar ditt företag bäst >>

Du kan också läsa vårt whitepaper om hur du får bättre betalt för dina produkter eller tjänster >>

14-05-09|