Kundcase: MittMedia utvecklar en digital intäktsstrategi för bättre lönsamhet

Home/Kundcase/B2C, Produkter/Kundcase: MittMedia utvecklar en digital intäktsstrategi för bättre lönsamhet

Kundcase: MittMedia utvecklar en digital intäktsstrategi för bättre lönsamhet

Under den senaste 10 åren har mediehuset MittMedia tappat 20 procent av sina pappersupplagor. För att skapa lönsamhet och vända den negativa utvecklingen har MittMedia utvecklat en digital intäktsstrategi. Målet är att år 2020 ska den digitala affären vara koncernens kärnverksamhet. För att nå dit har MittMedia skapat nya digitala prenumerationspaket med både breda generella och mer individualiserade tjänster.

De breda paketen Surf, Digital, Helg och Komplett kostar från 99 kr till 269 kr i månaden. Komplett innehåller, som namnet antyder, alla digitala tjänster inklusive leverans av papperstidning och Surfpaketet ger fri tillgång till tidning på nätet. När MittMedia skulle prissätta paketen ställdes de inför en ovanlig situation.

– Eftersom vi ska introducera helt nya produkter hade vi svårt i början att hitta jämförelsepriser. För vilken etablerad tjänst ska vi jämföra våra paket mot? Få andra medieaktörer har lanserat liknande produkter och kanske jämför konsumenterna våra månatliga priser med nättjänster som Spotify och Netflix, resonerar Petra Bjernulf, privatmarknadschef på MittMedia.

MittMedia gjorde en marknads- och priskänslighetsanalys för att ta reda på vad kunderna vill betala för de olika erbjudandena. En av slutsatserna var att det totala antalet kunder kommer att öka, men att minskningen av pappersprenumeranter kommer att ske i allt snabbare takt vid införandet av den digitala intäktsstrategin.

– Det är en nödvändig utveckling och ofrånkomligt att en del pappersprenumeranter förloras för att vi ska kunna skapa en ny lönsam plattform för MittMedia. Vi behöver till och med forcera utvecklingen och påskynda konverteringen till den nya digitala strategin, framhåller Petra Bjernulf.

14-05-03|