Kundcase: Ny prisstrategi och paketering förbättrar mediabolags försäljning

Home/Kundcase, Tjänster, Tjänster/Kundcase: Ny prisstrategi och paketering förbättrar mediabolags försäljning

Kundcase: Ny prisstrategi och paketering förbättrar mediabolags försäljning

PriceGain hjälpte ett mediaföretag att implementera en ny global prisstrategi för att förenkla försäljningen och öka lönsamheten.

Tjänsteföretag som konkurrerar med teknologi befinner sig ofta i mycket hård konkurrens. De måste kontinuerligt slåss för sina marknadsandelar med hjälp av sin nuvarande infrastruktur när konkurrenter kommer in på marknaden med de senaste tekniska verktygen.

Situation: Nya konkurrenter som utnyttjade nya teknologier med lägre kostnader skadade försäljning och marginaler.

Nya teknologier som tillät konkurrenter att erbjuda fasta priser tog affärer från vår uppdragsgivare som erbjöd en tjänst till rörlig kostnad. Vår uppdragsgivares erbjudande var komplext. Det var svårt för deras användare att prognostisera vad priset för företagets tjänster skulle bli från månad till månad. Företagets affärsmodell komplicerades också av olika tjänsteerbjudanden och priser i olika länder. De hade inte någon global prisstrategi och deras tjänster var inte tydligt definierade över alla marknader. Kunde PriceGain hjälpa företaget att utveckla en heltäckande, global prisstrategi som skulle ge ökad lönsamhet, förenkla erbjudandet och hjälpa företaget att konkurrera mer effektivt?

Åtgärder: Marknadsanalys tillsammans med undersökning av historiska data hjälpte PriceGain att identifiera förändringar med störst hävstång.

Vi genomförde en enkätundersökning för att undersöka kundernas köpvanor och analyserade resultatet. Det vi fann var att kunderna i de flesta marknadssegmenten visade sig föredra en fast, förutsägbar prissättning. Undersökningen avslöjade också att det fanns en avsevärd förvirring gällande vår kunds prisstruktur. Resultatet hjälpte oss förstå vad som behövde förändras för att göra vår kunds erbjudande mer attraktivt.

Vår analys indikerade också att vår uppdragsgivare skulle kunna åstadkomma en betydande vinstökning i vissa regionala marknader genom att täppa till intäktsläckage. Vi hjälpte vår uppdragsgivare utveckla ett nytt globalt förhandsbetalt erbjudande tillsammans med en serie av enkla tjänstepaket som tillät användarna att specialanpassa olika alternativ. Vi hjälpte också företaget att organisera prisbesluten till en mer centraliserad nivå i företaget för att kunna koordinera framtida förändringar i prissättningen.

Resultat: Ett nytt globalt erbjudande introducerades för att förenkla försäljning, öka lönsamhet och förbättra kassaflödet.

Vår uppdragsgivare implementerade nya världsomspännande erbjudanden som innebar fasta priser och förhandsbetalda alternativ på alla marknader. Kunden täppte även igen de identifierade intäktsläckagen, vilket snabbt gav ökad lönsamhet på ett antal marknader. Att nå internationell konsensus gällande erbjudanden och priser hade historiskt sett varit utmanande. Högsta ledningens stöd för den nya globala prisstrategin hjälpte affärsenheterna att samarbeta effektivare vilket gav en hävstångseffekt när det gällde företagets globala kompetens.

14-04-22|