Kundcase: Prisoptimering vässar tidnings lönsamhet med 37%

Home/B2C, BtoC, Kundcase, Produkter/Kundcase: Prisoptimering vässar tidnings lönsamhet med 37%

Kundcase: Prisoptimering vässar tidnings lönsamhet med 37%

Stor dagstidning med nationellt utgivningsområde skjuter i höjden med PriceGain

Tidningar är ständigt under hög press, men med rätt prisstrategi är det fortfarande möjligt att ge ägarna en bra återbetalning.

Situation: Ny konkurrens leder till vikande försäljning.

Vår uppdragsgivare är den största dagstidningen i sitt land. Priserna hade under en längre period varit oförändrade medan upplagan krympte på grund av konkurrens från nya media och gratistidningar. Kunde prisändringar för tidningen och dess bilagor driva ytterligare lönsamhet? Vilken sorts prisändringar skulle accepteras av läsarna?

Åtgärder: Undersökning indikerade att prisvariationer kunde maximera lönsamhet.

PriceGain genomförde ett prisoptimeringsprojekt där konsumenternas köppreferenser för tidningen och dess konkurrenter fastställdes i olika regioner. Den utvecklade modellen användes för att hitta optimala priser på tidningen och dess bilagor med möjlighet för regionala variationer.

Resultat: 37 % lönsamhetsförbättring utan minskad upplaga.

Genom att använda vår prisoptimeringsmodell hittade vår uppdragsgivare den optimala priskombinationen för tidningen och dess bilagor. Modellen tog hänsyn till köpvanor över multipla regioner och konkurrenters priser. Vid implementeringen av de optimerade priserna realiserade vår klient en omedelbar lönsamhetsförbättring på 37 % – vilket motsvarade 100 miljoner kr i ökad vinst per år! – från försäljning av lösnummer och bilagor utan att minska upplagan. Att nå konsensus gällande prisändringar hade historiskt varit omöjligt på tidningen, men resultatet av vår analys gjorde beslutet väldigt enkelt. Därefter använde vår uppdragsgivare PriceGains prisoptimeringsmodell för att fortsätta förbättra lönsamheten.

14-04-01|