Dynamisk prissättning för ökad lönsamhet – Lyckat projekt för Volati

Home/Nyheter, Pressmeddelande/Dynamisk prissättning för ökad lönsamhet – Lyckat projekt för Volati

Dynamisk prissättning för ökad lönsamhet – Lyckat projekt för Volati

Vem som helst kan klistra på en prislapp. Betydligt svårare är att sätta ett pris som är rätt för både leverantören och kunden.
Under 2013 kommer Volati att arbeta fokuserat med just prissättning. Målet är att våra olika bolag ska vinna fler nya kunder och leverera ännu bättre värde till befintliga kunder.

– I slutändan ska alla parter vara nöjdare med sin gemensamma affär, säger Johan Svarts på Volati som leder prisprojektet.
Volatis utgångspunkt är att aktiv prissättning är den åtgärd som har störst effekt på lönsamheten, mer än t.ex. kostnadsbesparande åtgärder. Men i stället för att generellt höja alla priser, erbjuder man kunden en mer nyanserad prissättningsmodell där kunden själv kan välja vad han eller hon vill ha i erbjudandet – och vad man är villig att betala för.

Ett exempel är Volati-bolaget Kellfri, som är Nordens ledande leverantör av utrustning till hobbylantbruk. Mellan 2011 och 2012 backade omsättningen från 231 mkr till 214 mkr. Ledningen, med VD Tina Baudtler, valde då att kortsiktigt korrigera ned prisnivån för att öka volymerna. Då prisjusteringen inte fick avsedd effekt gjorde ledningen en översyn av prisstrategin i företaget för att återställa marginalerna och lönsamheten. Detta gav ett ökat resultat med nästan 2 miljoner kronor under sista kvartalet.

Under 2013 går man ytterligare på djupet för att etablera mer dynamiska prismodeller. Under våren 2013 har Volati inlett ett koncernövergripande projekt i samarbete med konsultbolaget PriceGain som är specialister på att hjälpa företag till bättre lönsamhet genom att utveckla prissättningen.

– Vi har tagit fram ett skräddarsytt program som ska pågå i ett år, förklarar Anders Bley på PriceGain. Det är ett antal aktiviteter som ska genomföras och diskuteras. Tanken är att bolagen utbildas av och arbetar själva utifrån moduler som hjälper dem att förändra sitt sätt att ta betalt. Mycket handlar om att flytta fokus från egna kostnader och marginaler till kundens nytta och värde av produkten eller tjänsten.
I första hand är det VD, ekonomichef och marknadschef i de olika bolagen som involveras i programmet där man träffas i gemensamma workshops, och förhoppningsvis inspirerar varandra med framgångsrika idéer.

– Målsättningen är att bolagen ska ha sjösatt 5–10 pristaktiska åtgärder inom 12 månader och därmed öka kundvärdet och den egna lönsamheten, säger Johan Svarts.

Mer information

13-07-01|