Bli bättre på lönsam prissättning!

Home/Nyheter, Pressmeddelande/Bli bättre på lönsam prissättning!

Bli bättre på lönsam prissättning!

En av de största utmaningarna för en dagligvaruleverantör är att få betalt för de mervärden som man erbjuder. Starka varumärken likställs inte sällan med lågprisprodukter och egna varumärken och priserna och marginalerna pressas.

Den 24 och 25 september arrangerar DLF två olika utbildningsseminarier, som är skräddarsydda för dagligvaru-leverantörer om hur man kan utveckla sin prissättning och tjäna mera.

Mer information

13-07-01|