Låt konsumenterna bestämma priset och tjäna mer!

Home/Nyheter, Pressmeddelande/Låt konsumenterna bestämma priset och tjäna mer!

Låt konsumenterna bestämma priset och tjäna mer!

Den hårda konkurrensen inom livsmedelshandeln gör det allt svårare att upprätthålla tillfredsställande marginaler och lönsamhet. Visserligen leder det ständiga effektiviseringsarbetet i alla led till att kostnaderna minskar, men då konkurrensen till stor del handlar om priskonkurrens fortsätter marginalerna att krympa.

Livsmedelspriser baseras i huvudsak på råvarukostnader samt distributions-, marknadsförings- och försäljningskostnader. Hos de allra flesta marknadsaktörerna saknas märkligt nog den enskilt viktigaste faktorn i prisekvationen – konsuments faktiska betalningsvilja. Det låter kanske motsägelsefullt men med rätt prisstrategi, erbjudandepaketering och försäljningsmetodik kan man faktiskt öka lönsamheten genom att låta kunderna sätta priset på varorna.

Hur gör man då om man vill gå från en kostnadsbaserad prissättning till att sätta priserna utifrån konsumenternas betalningsvilja? Vad innebär det för butikens och produkternas varumärken och vilken är den långsiktiga effekten? Vilka utmaningar finns det med denna metod och vilka resultat kan man förvänta sig? Detta är några av de frågor som Per Högberg på priskonsultföretaget PriceGain kommer att ta upp i presentationen.

Om föredragshållaren
Per Högberg är Senior Partner och grundare av PriceGain. Han har haft operativt ansvar av såväl lokal, europeisk som global verksamhet i olika internationella företag. Per har erfarenhet av över 100 genomförda prisprojekt och har bred erfarenhet av hur man utvecklar sin prissättning för att maximera affärsresultatet.
För mer information kontakta oss på telefonnummer: +46 8 792 06 65

12-03-05|