Ta betalt för värdet av din insats

Home/PriceGain i media/Ta betalt för värdet av din insats

Ta betalt för värdet av din insats

Sverige|Tendens|Nr 3 2011

Caroline Rosén, partner på PriceGain, menar att företag i dag har för lite kunskap och fokus på hur de kan arbeta med
sin prissättning för att förbättra sin lönsamhet. Företagen bör flytta fokus från sina egna tillverkningskostnader och påslagsmarginaler och istället förstå kundens nytta och värde av produkten. Helt enkelt, sätta priset utifrån och in istället för inifrån och ut.

Det finns idag väldigt bra undersökningsmetoder för att kartlägga kundernas betalningsvilja. Värdeprissättning kräver att företag lär sig förstå sina kunders preferenser men också vilka delar av erbjudandet som kunderna är beredda att betala för. Genom prisoptimeringar går det att ta reda på hur en produkt eller produktportfölj bör prissättas för att optimera ett företags lönsamhet eller volym.

Betalningsviljan kan påverkas av vilken situationen kunden befinner sig i. Till exempel betalar vi nästan dubbelt så mycket för en flaska Coca-Cola på bensinmacken jämfört med stormarknaden. Förklaringen är att kunden som står på bensinmacken kanske har bråttom till ett möte och är törstig, därmed upplevs priset som relevant i den givna situationen. När samma person handlar på stormarknaden dagen därpå kommer han/hon ha en helt annan syn på vad priset bör vara för precis samma produkt. Här väljer kunden vad den vill betala i vilken situation.

More information

11-11-03|