Glöm timmarna och ta betalt för värde

Home/PriceGain i media/Glöm timmarna och ta betalt för värde

Glöm timmarna och ta betalt för värde

Sverige|Balans|NR 10 2010

Många tjänsteföretag har fastnat i timprissättning. Med ökade lönekostnader och konkurrens leder detta till försämrad lönsamhet. Att ta betalt per timme är varken bra för kund eller tjänsteleverantör. Kunden vill ha en förutsägbar kostnad och vill få ner antalet timmar medan tjänsteleverantören vill ha så mycket betalt som möjligt. Det intressanta är egentligen inte hur många timmar en tjänst tar att utföra utan vilket värde den har för kunden. Genom värdeprissättning finns stora möjligheter till ökad lönsamhet.

Läs hela artikeln

10-11-10|