Prissätt taktiskt rätt

Home/PriceGain i media/Prissätt taktiskt rätt

Prissätt taktiskt rätt

Sverige|Sportfack|Augusti 2008

Prissättningen är en central del för en butiks lönsamhet. Det är vanligt att man i butiker använder sig av generella påslag i procent på inköpspriset. Enligt Per Högberg på PriceGain är detta en ogenomtänkt strategi. Istället bör butikerna variera påslaget som alternativ till att enbart fokusera på att hitta låga inköpspriser. Dagligvaruhandeln har kommit längre än sportfackhandeln i dessa frågor. Till exempel skulle en sportbutik kunna använda sig av ett par löparskor som lockvara. Då syftet är att locka kunder till butik kan påslaget vara mindre. Ett högre påslag läggs på funktionsstrumpan som kunden erbjuds i samband med skoköpet. Sådana här kombinationserbjudanden är taktiska för att skapa merförsäljning men skapar också ökad lönsamhet.

Läs hela artikeln

08-08-04|