8+1=9 Även i kassan

Home/PriceGain i media/8+1=9 Även i kassan

8+1=9 Även i kassan

Sverige|Medievärlden|Januari 2007

När Aftonbladet höjde priset från 8 kr till 9 kr på huvudtidningen var detta den första höjningen på åtta år. Sedan början av 1990-talet har kvällstidningarnas totala upplagor dalat vilket också har inneburit att prisjusteringar inte skett av rädsla för att tappa upplagor. Aftonbladet genomförde 2006 ett projekt med PriceGain för att utreda priskänsligheten med hjälp av en prisoptimering. Analysen visar det ekonomiska resultatet vid olika förändringar. Prishöjningen fick det genomslag som analysen visat och upplagan har inte påverkats. Enligt Örjan Folkesson på Aftonbladet gav analysen ett väldigt bra beslutsunderlag för ledningsgruppen. Han ser också analysen som en nödvändig investering i kunskap.

Läs hela artikeln

07-01-02|