Nytt från bloggen

frontimages

Lyssna på våra kunder!

Vi arbetar med företag i alla branscher. Hör vad de har att säga om kundbaserad prissättning.

Våra tjänster

Våra tjänster är till 100 % fokuserade på att skapa ökad lönsamhet genom strategisk och smartare prissättning. Vi har delat in våra tjänster i de fyra huvudkategorierna som du ser till höger. Utöver dessa erbjuder vi olika utbildningsprogram som främst syftar till att göra dig och dina medarbetare till branschledande prisstrateger. Men vi erbjuder också olika typer av workshops som går ut på att skapa inspiration och nytänkande kring er prissättning och att hitta förbättringspotentialerna i er verksamhet.  

Genom att identifiera nyckelområden där små förändringar i prissättningen ger stora lönsamhetslyft kan vi skapa omfattande verksamhetsförbättringar på kortast möjliga tid. Läs mer >>
Med vår unika och väl beprövade analysmetod studerar vi försäljningsstatistik och kundbeteenden för att utforma beräkningsmodeller för optimal prissättning. Lösningen ger företag möjlighet att räkna fram de mest optimala priserna beroende på önskvärd effekt som till exempel ökad försäljning, större marknadsandel, högre lönsamhet eller kundlojalitet. Läs mer >>
En process som primärt har utvecklats för företagsledning, styrelse och investerare för att hjälpa dem att snabbt undersöka potentialen i ett företags prissättning. Målet är att identifiera vilka prissättningsområden som kan utvecklas och hur stor lönsamhetsförbättringen kan bli. Läs mer >>
Vi hjälper företag att utveckla en modern prissättningsstrategi, baserade på kundernas betalningsvilja, som leder till ökad lönsamhet, större eller intakta marknadsandelar samt högre intäkter. Läs mer >>
Vi erbjuder ett antal olika utbildningsprogram och workshops riktade till företagsledare och andra beslutsfattare som leder till inspiration, nya perspektiv samt bättre förmåga att utveckla prissättningen mot ökad lönsamhet på både kort och lång sikt. Läs mer >>